Bij nadeelcompensatie is de juiste normomzet onmisbaar

Bij omzetschade door rechtmatig overheidshandelen (nadeelcompensatie, onteigening of planschade) is de juiste normomzet onmisbaar voor bestuursorgaan én ondernemer: de ondernemer heeft deze normomzet nodig om het causaal verband en de omvang van zijn schade te kunnen aantonen en het bestuursorgaan om een juiste beslissing te nemen over het verzoek tot schadevergoeding. Zonder juiste normomzet is een redelijke en billijke beslissing vrijwel uitgesloten.

 

De normomzet kan worden bepaald aan de hand van in het verleden gerealiseerde omzetten (zie bijvoorbeeld “Beleidsregel nadeelcompensatie Infrastructuur en Milieu 2014”). Deze omzetten kunnen door vele factoren zijn beïnvloed. Te denken valt aan gewijzigde concurrentieverhoudingen, marktontwikkelingen of ontwikkelingen in de onderneming zelf. Elk van deze factoren dient te worden onderzocht en zo nodig te worden gecorrigeerd. Dit vereist niet alleen financiële- en bedrijfseconomische kennis, maar ook uitgebreide kennis van de wiskunde, statistiek en factoranalyse; specialistische kennis die vrijwel alleen bij econometristen te vinden is.

 

Vele bestuursorganen en ondernemers ontdekken te laat dat hun adviseur (veelal een accountant of een jurist) de normomzet niet op de juiste wijze heeft berekend, met als gevolg onjuiste beslissingen en aansluitend dure procedures, soms tot aan de Raad van State toe.

Ondernemers en bestuursorganen kunnen zich veel ellende en kosten besparen door meteen de normomzet op de juiste wijze te laten berekenen. Lees verder hoe u als ondernemer dit kunt laten doen en hoe u als bestuursorgaan dit kunt laten doen. Neem geen onnodig risico! (=> LRGD 1 )

 

 

 

Copyrights Ciré BV